O firmie
Usługi wyceny nieruchomości świadczy Rzeczoznawca Majątkowy Paulina Szawłowska, posiadająca uprawnienia zawodowe nr 5976 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


Rzeczoznawca Majątkowy Paulina Szawłowska:
 • Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
 • Ukończyła specjalistyczny kurs i zdała egzamin „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” organizowany przez Związek Banków Polskich
 • Wpisana jest na listę Rzeczoznawców Majątkowych rekomendowanych przez Związek Banków Polskich
 • Posiada dodatkowo licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr licencji 18810) nadaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Posiada polisę ubezpieczenia OC odpowiedzialności zawodowej w PZU SA
Obszar terytorialny działalności Firmy:
 • Powiat żuromiński
 • Powiat mławski
 • Powiat sierpecki
 • Powiat działdowski
 • Powiat rypiński
 • Miasto stołeczne Warszawa
 • I inne do uzgodnienia