Zakres usług
Firma SZAWŁOWSKA NIERUCHOMOŚCI w ramach wykonywanej działalności świadczy usługi wyceny nieruchomości, obejmujące m.in.:

 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane
 • Nieruchomości budynkowe
 • Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i usługowe)
 • Nieruchomości rolne i leśne
 • Ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności, użytkowanie)
 • Nieruchomości komercyjne
 • Maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością
Wykonywane opracowania, w formie operatów szacunkowych, ekspertyz, opinii sporządzane są dla następujących celów:

 • Ustalenia ceny dla potrzeb kupna/sprzedaży
 • Zabezpieczenia kredytów bankowych
 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
 • Podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • I innych